icon search my accountcountry selector
Vårt miljø

Vårt miljø

Som næringsmiddelprodusent er vi avhengig av store mengder korn, vann og energi. Det er i vår interesse, i våre kunders interesse og i vår planeTs interesse å bruke alle ressursene på en klok måte.

OurEnvironment

Hver dag gjør Kellogg fremskritt, og vår produksjon blir stadig mer bærekraftig. Vår miljøansvarlig (Chief Sustainability Officer) og vår komité for samfunnsansvar sørger for at vi arbeider kontinuerlig mot våre bærekraftsmål. De fastsetter retningslinjer for selskapets innkjøp av råvarer og setter mål for å redusere energi- og vannforbruk, utslipp av drivhusgasser og avfallsproduksjon.

Les mer i vår Corporate Responsibility Report

Tenk "utenfor boksen"

Den første esken som ble produsert av W.K. Kellogg for mer enn 100 år siden, var fremstilt av hundre prosent resirkulert materiale. Den dag i dag er våre esker med frokostblandinger laget av 95 % resirkulert papp. Du kan hjelpe: Alle våre frokostblandingsesker kan resirkuleres, og til og med posene inni dem kan leveres til gjenbruk på kommunale miljøstasjoner.

Vi er godt på vei

OurEnvironment

Vårt mål er å redusere vårt energi- og vannforbruk, drivhusgassutslipp og avfall med 15-20 % pr. tonn mat, innen 2015 i forhold til 2005. Derfor har vi iverksatt store og små tiltak for å redusere vårt energi- og vannforbruk og utslipp av drivhusgasser verden over. Hos Kellogg forplikter vi oss til hvert år å redusere CO2-forbruket ved å skjære ned på energiforbruket i anleggene våre og finne mer bærekraftige metoder for å transportere ingrediensene vi bruker.

Les mer i vår Corporate Responsibility Report.

Del