JUST AS DELICIOUS 30% LESS SUGAR

NY OPPSKRIFT
Sugar reduction in Coco Pops Sugar reduction in Coco Pops

REDUSERT SUKKERINNHOLD I COCO POPS

Påstanden om «30 % mindre sukker» i den nye oppskriften er en sammenligning av sukkerinnholdet i Coco Pops med gjennomsnittet av andre frokostblandinger med kakaosmak rettet mot barn. Den prosentvise reduksjonen av sukker er større sammenlignet med den forrige oppskriften på Coco Pops.

For å støtte denne nye oppskriften ble salgsdata fra AC Nielsen behandlet for å identifisere og trekke fram produkter i kategorien frokostblandinger med kakaosmak rettet mot barn. Flertallet av produktene i den valgte kategorien ble valgt og inkludert i kategorien for denne nye oppskriften, som representerer ≥90 % av salgsvolumet på tidspunktet for datainnsamlingen.

Totalt sukkerinnhold per 100 g ble innhentet fra kontroller av merkelapper i butikker og fra produsentenes eller butikkenes nettsteder.

SE HELE UTVALGET AV COCO POPS

[No hay resultados, por favor reinicie su búsqueda]