icon search my accountcountry selector

Varemerke og opphavsrett


Merkenavn, slogans, figurer og andre varemerker, samt pakkedesignen på alle Kelloggs®-produkter og -kampanjer tilhører utelukkende Kellogg Company og/eller dets datterselskaper og er beskyttet mot kopiering og simulering i henhold til nasjonal og internasjonal lovgivning om varemerker og opphavsrett.

Innholdet på Kellogg Companys nettsted er beskyttet mot kopiering og distribusjon i henhold til nasjonal og internasjonal lovgivning om opphavsrett. Copyright © 2006 Kellogg Company. Med enerett.

Ansvarsfraskrivelse og garanti

Verken Kellogg Company eller deres datterselskaper, direktører, eller medarbeidere skal holdes ansvarlig for eventuelle feil eller utelatelser i materialene på dette nettstedet. Disse materialene leveres uten garanti av noe slag, verken uttrykkelig eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, underforståtte garantier om salgbarhet, egnethet for bestemte formål eller ikke-krenkelse.

Videre garanterer verken Kellogg Company eller deres datterselskaper, direktører eller medarbeidere nøyaktigheten eller fullstendigheten av informasjon, tekst, grafikk, koblinger eller andre elementer som finnes i disse materialene. Verken Kellogg Company eller deres datterselskaper, direktører eller medarbeidere skal holdes ansvarlig for eventuelle særlige, indirekte eller tilfeldige følgeskader, uten begrensning, tapte inntekter eller tapt fortjeneste, som følge av disse materialene. Kellogg Company kan, til en hver tid og uten forvarsel, foreta endringer i disse materialene eller av produktene som er beskrevet her. Kellogg Company skal ikke være forpliktet til å oppdatere opplysningene i dette dokumentet.

Oppdatert 1. februar 2015