Persondata- og informasjonskapselpolicy for nettstedet

Hvordan vi bruker og administrerer dine personopplysninger og informasjonskapsler

Nøkkelopplysninger

Kellogg Europe Trading Limited, Forbrukerinformasjon, Postboks 373, 1372 Asker, CVR nummer 4543 4117 (heretter «Kellogg») respekterer din rett til fortrolighet på nettet når du bruker våre nettsteder og kommuniserer med oss elektronisk. Vi har iverksatt sikkerhetstiltak som beskytter dine personopplysninger, og vi administrerer dine personopplysninger i henhold til personvernlovgivningen i Norge.

Vær oppmerksom på at Kellogg er dataansvarlig med hensyn til dine personopplysninger. Men prinsippene som er oppført i denne personvernerklæringen gjelder for alle dataansvarlige enheter innenfor Kellogg-konsernet når de som dataansvarlig mottar dine personopplysninger i forbindelse med formålene som er beskrevet i denne erklæringen.

Vi har stilt oss en rekke viktige spørsmål som vi ser for oss at du gjerne vil ha svar på i forbindelse med personopplysningene du oppgir til Kellogg. Disse svarene informerer deg, i den utstrekning gjeldende lover krever, om dine rettigheter i forbindelse med dine personopplysninger og sikkerhetstiltakene Kellogg iverksetter for dine personopplysninger, samt i hvilke sammenhenger disse personopplysningene brukes. Vi håper at du får nytte av disse opplysningene.

Hvis du har spørsmål angående dine personopplysninger eller om disse prosedyrene, kan du kontakte Kellogg på adressen som står i spørsmål 5 under.

Vi har utformet denne personvernerklæringen på en slik måte at du ikke nødvendigvis må lese hele erklæringen for å finne svaret på et bestemt spørsmål. Hvis du vil lese hele erklæringen, kan du selvfølgelig gjerne gjøre det. Den står i fullstendig form under.

Du kan klikke på ett av emnene under, så blir du sendt rett til den relevante informasjonen.

  1. Personopplysninger Kellogg mottar gjennom dette nettstedet, hvordan Kellogg samler inn personopplysningene og formålet med databehandlingen.
  2. Kelloggs sikkerhetstiltak
  3. Hvordan Kellogg bruker dine personopplysninger
  4. Hvem Kellogg videresender dine personopplysninger til og hvorfor
  5. Tilgang til dine personopplysninger
  6. Land dine personopplysninger sendes til og hvorfor
  7. Hvordan og hvorfor Kellogg bruker «informasjonskapsler» og annen, lignende teknologi
  8. Kelloggs policy for innsamling av personopplysninger fra barn
  9. Endringer i vilkårene i denne personvernerklæringen
  10. Hvordan du kan kontakte Kellogg

1. PERSONOPPLYSNINGER KELLOGG MOTTAR GJENNOM DETTE NETTSTEDET, OG HVORDAN KELLOGG MOTTAR DISSE?

Vi behandler bare personopplysninger som du gir oss frivillig, eller som vi eller tredjeparter samler inn gjennom informasjonskapsler på nettstedet. Under punkt 7 nedenfor finner du informasjon angående informasjonskapsler og lignende teknologi. Utenom personopplysningene vi mottar via informasjonskapsler, behandler vi bare opplysningene du selv gir oss. På vårt nettsted kan du gi oss din e-postadresse, ditt navn, telefonnummer osv., slik at vi kan gi deg opplysninger om våre produkter, melde deg på konkurranser eller besvare spørreundersøkelser eller bare holde deg oppdatert om spennende utviklinger i Kellogg som du er interessert i. Alternativt kan det hende at du vil arbeide for Kellogg og derfor søker på ledige stillinger ved å legge inn din CV på våre rekrutteringsnettsteder.

Vennligst merk at enkelte funksjoner på nettstedet kan være utilgjengelige for brukere som ikke har oppgitt sine personopplysninger eller som ikke tillater bruk av informasjonskapsler eller lignende teknologi på dette nettstedet.

Tilbake til toppen

2. KELLOGGS SIKKERHETSTILTAK

Kellogg iverksetter nødvendige sikkerhetstiltak i henhold til persondatalovgivningen i Norge. Kellogg har iverksatt sikkerhetstiltak som er utformet for å forhindre tap av personopplysninger, å beskytte dataintegritet og å regulere tilgang til personopplysningene. Bare autoriserte medarbeidere i Kellogg-konsernet og autoriserte medarbeidere i tredjeparts tjenesteleverandører som behandler data på vegne av Kellogg, har tilgang til dine personopplysninger. Alle Kellogg-medarbeidere som har tilgang til dine personopplysninger, er underlagt Kelloggs personvernpolicy, og alle tredjeparts tjenesteleverandører må forplikte seg overfor Kellogg til at deres medarbeidere som har tilgang til dine personopplysninger, har underskrevet avtaler om taushetsplikt. I tillegg til dette er det inngått kontrakter mellom Kellogg og de tredjeparts tjenesteleverandørene som fungerer som databehandlere på vegne av Kellogg og har tilgang til dine personopplysninger, for å sikre at sikkerhetsnivået som kreves i ditt land, opprettholdes og at dine personopplysninger utelukkende behandles i samsvar med Kelloggs instruksjoner.

Se spørsmål 4 – Hvem videresender Kellogg dine opplysninger til, og hvorfor?

Tilbake til toppen

3. HVORDAN BRUKER KELLOGG DINE PERSONOPPLYSNINGER

Dine personopplysninger blir bare brukt til de formålene som Kellogg har informert deg om i forbindelse med at du oppga personopplysningene til Kellogg. De blir også brukt til å administrere, støtte og innhente tilbakemelding om våre tjenester, til å forhindre sikkerhetsbrudd, lovbrudd eller brudd på kontraktbetingelser, samt til markedsføringsformål, blant annet til bruk for utsending av direktemarkedsføring, hvis du har godtatt dette uttrykkelig.

Tilbake til toppen

4. HVEM KELLOGG VIDERESENDER DINE PERSONOPPLYSNINGER TIL OG HVORFOR

Kellogg vil aldri videresende dine personopplysninger til en tredjepart (dvs. en part som ikke er en enhet innenfor Kellogg-konsernet) som har til hensikt å bruke opplysningene til sitt eget formål, med mindre dette kreves etter lov. Kellogg kan, etter eget skjønn, som del av et globalt konsern, overføre eller videresende dine personopplysninger til en annen dataansvarlig i Kellogg-konsernet til bruk til lignende formål som de som er angitt i denne persondata- og informasjonskapselpolicyen. Hvis dine personopplysninger overføres eller videresendes til en annen dataansvarlig innenfor Kellogg-konsernet, vil denne dataansvarlige ha samme rettigheter og forpliktelser som Kellogg angående dine personopplysninger.

Kellogg deler også personopplysningene dine med vår tredjeparts databehandlere (som digitale byråer, leverandører av hosting-tjenester, leverandører av datalagring og andre tekniske partnere) som hjelper oss med å administrere dette nettstedet eller med å behandle data som er oppgitt på det. Enkelte av disse samarbeidspartnerne kan være basert utenfor landet du har brukt vårt nettsted fra. Disse databehandlerne handler bare etter instruks fra Kellogg, og Kellogg sikrer at de overholder sikkerhetskravene ved å inngå skriftlige avtaler med databehandlerne. Du finner mer om dette under punkt 6 nedenfor.

Tilbake til toppen

5. TILGANG TIL DINE PERSONOPPLYSNINGER

Du har rett til å be Kellogg om alle opplysninger virksomheten lagrer om deg. Enkelte nasjonale lover krever at du betaler et lite gebyr for denne aktiviteten. Hvis du for eksempel vil nekte eller protestere mot behandlingen av personopplysningene dine, mot å motta direktemarkedsføring via e-post eller hvis du vil korrigere personopplysningene dine, kan du sende en e-post

Tilbake til toppen

6. LAND DINE PERSONOPPLYSNINGER SENDES TIL OG HVORFOR

Kellogg er en global virksomhet, og personopplysningene dine kan bli overført på tvers av landegrenser. Opplysningene kan bli overført til land som har andre datavernlover enn landet du har sendt inn dine personopplysninger fra. Kellogg har (som dataansvarlig og dataeksportør), der det kreves av lokale forskrifter om datavern, iverksatt sikkerhetstiltak for eksport av personopplysninger fra sin jurisdiksjon. Hvis lokale datavernforskrifter krever det, har Kellogg iverksatt ordninger med enhetene som mottar personopplysningene dine om at de må iverksette relevante sikkerhetstiltak og at de må behandle personopplysningene dine i henhold til europeiske lover om datavern.

Hvis personopplysninger overføres til land som ligger utenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS), utføres dette i henhold til en dataoverføringsavtale som sikrer den påkrevde beskyttelsen av personopplysningene dine i overensstemmelse med datavernlovene i EU- og EØS-land.

Serveren som dette nettstedet ligger på kan befinne seg utenfor landet du har fått tilgang til nettstedet fra. Leverandøren av dette nettstedet er kontraktforpliktet til å sikre at personopplysningene dine administreres i henhold til EUs datavernlover, og er også forpliktet til å bare handle på vegne av Kellogg via instruksjoner, samt å løpende implementere alle tekniske tiltak som kreves for å sikre personopplysningene dine.

Tilbake til toppen

7. HVORDAN OG HVORFOR KELLOGG BRUKER «INFORMASJONSKAPSLER» OG ANNEN, LIGNENDE TEKNOLOGI

Kellogg og våre annonsører bruker informasjonskapsler – dette er små tekstfiler som lagres på datamaskinen din via nettstedene du besøker eller e-poster du åpner – eller lignende teknologi, som Flash-informasjonskapsler og websignaler. Denne typen teknologi brukes for det meste til å sikre at nettsteder fungerer eller fungerer mer effektivt, men også til å samle inn forretnings- og markedsføringsopplysninger for nettstedets eier, til å samle inn personopplysninger som nettlesertype og operativsystem, henvisning til sider eller banen gjennom nettstedet, ISP-domene osv., for å klargjøre hvordan besøkende bruker nettstedet. Informasjonskapsler og lignende teknologi hjelper oss med å tilpasse dette nettstedet slik at det passer dine personlige behov. Denne typen opplysninger, innhentet via informasjonskapsler, blir ikke gjort tilgjengelige utenfor Kellogg-konsernet eller våre autoriserte databehandlere. Opplysningene vil ikke bli brukt til uoppfordret kommunikasjon med mindre du uttrykkelig samtykker i det.

Du finner mer informasjon om hvilke informasjonskapsler som brukes på dette nettstedet her.

Informasjonskapsler som lagres på datamaskinen din inneholder ikke navnet ditt, men en IP-adresse som også kan identifisere deg som bruker. I mange tilfeller vil opplysningene ikke være tilgjengelige for Kellogg lenger etter at brukeren har avsluttet besøket.

Det lagres ikke informasjonskapsler på forsiden med mindre du uttrykkelig har godtatt dette. Hvis du godtar vår bruk av informasjonskapsler, kan vi bruke personopplysninger du gir oss om deg selv når du registrerer deg på nett, til å skape oss et bilde av dine interesser, slik at vi kan prøve å sikre at du ikke går glipp av tilbud og informasjon som er relevant for deg, når du besøker nettstedet.

Kellogg og våre velrennomerte tredjeparts reklamebyråer, som handler på vegne av Kellogg, samler inn informasjon om besøkende på nettstedet til bruk i statistiske analyser, salgs- og markedsførings-research, bruk av «sporingssider» og baner besøkende bruker på nettstedet vårt, målretting av innhold på nettstedet, målretting av markedsføringskampanjer og direktemarkedsføring via e-post, målretting av banner-reklamer på nettstedet vårt og på andre nettsteder samt «sporings»bruk av våre banner-reklamer og andre koblinger fra våre markedsføringspartneres nettsteder til vårt nettsted.

Du kan se hvilke tredjeparter Kellogg lar samle inn informasjonskapsler via Kelloggs nettsted her. Vi kan også kombinere disse opplysningene om bruk av nettstedet med andre opplysninger vi har innhentet om deg, for eksempel om du har ankommet nettstedet vårt via en markedsførings-e-post som ble sendt til en individuell konto, opplysninger om brukerregistreringen din (hvis du er pålogget) og opplysninger om nettbruk som er lagret i en tidligere informasjonskapsel som er lagret på datamaskinen din. Vi lagrer disse opplysningene for å kunne danne oss et bedre og mer detaljert bilde av måten kundene våre bruker nettstedet på, samt preferansene og interessene deres. Vi kan bruke opplysningene som er samlet inn via informasjonskapsler til salgs- og markedsføringsformål og til å tilpasse nettstedet, markedsføringskampanjer og e-postkommunikasjon spesielt rettet til deg. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket du har gitt Kellogg angående innsamling av informasjonskapsler, her. Du finner mer informasjon om informasjonskapsler og hvordan du kan avvise dem på www.minecookies.org

Generelt anbefaler vi at du stiller inn datamaskinen slik at den gjenspeiler om du er villig til å godta informasjonskapsler eller ikke. Du kan stille inn nettleseren din slik at den advarer deg før du godtar informasjonskapsler, eller du kan stille den inn til å avvise informasjonskapsler helt, men dette kan medføre at du muligens ikke får tilgang til alle funksjoner på dette nettstedet. Trykk på «Hjelp»-knappen i nettleseren din for informasjon om hvordan du stiller inn dette. Enkelte flash-informasjonskapsler påvirkes ikke av innstillingene på datamaskinen. Du må ikke ha informasjonskapsler på datamaskinen din for å kunne bruke eller navigere på dette og andre Kellogg-nettsteder. Husk at hvis du bruker forskjellige datamaskiner på forskjellige steder, må du stille inn nettleseren på hver av dem slik at de gjenspeiler dine ønsker angående informasjonskapsler.

Tilbake til toppen

8. KELLOGGS POLICY FOR INNSAMLING AV PERSONOPPLYSNINGER FRA BARN

Det er svært viktig å beskytte barns personvern på nett og oppmuntre foreldre eller foresatte til å bruke tid på nett sammen med barna slik at de kan delta i og holde øye med deres aktiviteter på nett.

Vi samler bevisst ikke inn personopplysninger fra barn under 16 år med mindre vi har samtykke fra foreldre. Men vær oppmerksom på at enkelte personopplysninger, blant annet IP-adresse, kan samles inn via informasjonskapsler, se punkt 7 over. Kellogg anbefaler derfor at foreldre alltid er oppmerksomme på nettleserinnstillingene på datamaskinen.

Merknad til foreldre til barn under 16 år

Vi anbefaler at foreldre eller foresatte sjekker og holder øye med barns e-post og annen bruk av internett, regelmessig.

Tilbake til toppen

9. ENDRINGER I VILKÅRENE I DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN

Kellogg utfører av og til endringer i og tilpasninger av denne persondata- og informasjonskapselpolicyen. Sjekk denne policyen regelmessig slik at du kan se endringene og hvordan de eventuelt påvirker deg.

Tilbake til toppen

10. HVORDAN DU KAN KONTAKTE KELLOGG

Send oss en e-post